De definitie van een siervijver volgens 5ers is: Een weelderige vijver waarbij in ieder geval de vorm van de vijver grillig is.

Niet alleen de grillige vorm is bepalend, maar de vijver word meestal ook voorzien van beplanting waarbij de vijver opgaat in de tuin (geen harde of strakke overgangen). Laatste is dat de vijver vaak bestaat uit een natuurlijke biotoop met salamanders, kikkers, vissen en andere water dieren.

Bij deze vijver laat men de natuur vaak zijn gang gaan. Omdat de natuur echter niet altijd het evenwicht zelf kan regelen zal een beetje hulp nodig zijn om de vijver goed te houden. Vooral natuurlijk afval kan een bron van vervuiling zijn waardoor de vijver zichzelf verstikt en een laag slib opbouwt. Door gebruik te maken van natuurlijke bacteriën kan de vijver geholpen worden in de afbraak hiervan.

Mocht u hier hulp bij nodig hebben, neem dan contact op met 5ers om u hierin te adviseren.