De waterval

Een waterval geeft net als de fontein een extra dimensie aan het water. Daar waar het bij de fontein omhoog word gespoten, word het water bij de waterval omhoog gepompt om vervolgens op een willekeurige manier naar beneden te kletteren. Ook hierbij ontstaat veel waterbeweging en dus weer een hoge mate van zuurstof in het water. Het toenemen van het zuurstof gehalte in het water zal goed zijn voor het bacterie milieu en dus het leven in de waterpartij.
Bij watervallen is het erg belangrijk om reken te houden met de opvoerhoogte van de te gebruiken pomp en de leidingen die nodig zijn om het water van A naar B te verplaatsen.

Klik hier voor een afbeelding, waarbij 5ers de water techniek achter de waterval heeft berekend en uitgevoerd.